Regulamin og贸lny i polityka prywatno艣ci

 

We wsp贸艂pracy z AdminTech S脿rl (鈥濧dminTech鈥), MasterIntegrator SA (鈥濵asterIntegrator鈥) oraz LedgerPeek S脿rl (鈥淟edgerPeek鈥), z kt贸rych wszyscy wyst臋puj膮 jako osobni lub wsp贸lni partnerzy i strony niniejszej umowy (zwani wzajemnie 鈥濽s艂ugodawcami鈥 lub 鈥瀗ami鈥, a ka偶dy z osobna jako 鈥濽s艂ugodawca鈥).

BIG Start jest internetowym konglomeratem us艂ug B2B, wspieraj膮cym firmy i przedsi臋biorc贸w, oferowanym bezpo艣rednio przez odpowiednich partner贸w lub po艣rednio, poprzez 艂膮czenie us艂ug we wsp贸lne pakiety i subskrypcje.

AdminTech to internetowy serwis B2B s艂u偶膮cy do generowania dokument贸w biznesowych, um贸w i oficjalnych formularzy i zarz膮dzania nimi (鈥濽s艂ugi AT鈥).

LedgerPeek to internetowy serwis B2B s艂u偶膮cy do automatycznego rozpoznawania dokument贸w, zarz膮dzania nimi i przetwarzania ich do cel贸w archiwizacji, ksi臋gowo艣ci i analizy finansowej (鈥濽s艂ugi LP鈥).

MasterIntegrator to internetowy serwis B2B s艂u偶膮cy do wypo偶yczania sprz臋tu biurowego i licencji oprogramowa艅, tworzenia stron internetowych i aplikacji, integracji i konserwacji firmowych system贸w informatycznych (鈥濽s艂ugi MI鈥).

Niniejszy Regulamin og贸lny (鈥濺egulamin鈥) dotyczy dost臋pu i korzystania przez U偶ytkownika ze strony internetowej, aplikacji, tre艣ci, Us艂ug AT, Us艂ug MI i/lub Us艂ug LP, w艂膮cznie z wszelkimi obowi膮zuj膮cymi bezp艂atnymi okresami pr贸bnymi, wszelkimi kompilacjami tre艣ci, funkcjonalno艣ci i dostaw dokument贸w i/lub rozpoznawaniem, wy艣wietlaniem, dostaw膮 lub ograniczonym przechowywaniem dokument贸w i/lub um贸w elektronicznych, ksi臋gowo艣ci膮, wypo偶yczaniem sprz臋tu lub licencji na oprogramowanie oferowane na danych stronach internetowych lub aplikacjach wy偶ej wymienionych stron lub ich odpowiednich partner贸w, lub za ich po艣rednictwem (razem zwane 鈥濽s艂ugami鈥).

Us艂ugi oferuj膮 automatyzacj臋 proces贸w biznesowych i digitalizacj臋 艣rodowiska biznesowego; 偶aden z zapis贸w niniejszego Regulaminu nie sugeruje jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci kt贸regokolwiek z Us艂ugodawc贸w w odniesieniu do wszelkich porad prawnych, finansowych lub technicznych, rekomendacji, informacji lub tre艣ci. W odniesieniu do wszelkich bada艅, zapewnie艅 prawnych, finansowych lub technicznych, U偶ytkownik b臋dzie ponosi艂 wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za zapoznanie si臋 z wszelkimi niezb臋dnymi, publicznie dost臋pnymi informacjami, w艂adzami, legislacj膮, najlepszymi praktykami, ekspertami lub konsultantami.

Us艂ugi s膮 艣wiadczone w r贸偶nych krajach i j臋zykach; U偶ytkownik ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za wyb贸r prawid艂owego kraju i/lub j臋zyka do korzystania z tych Us艂ug. Us艂ugodawcy odrzucaj膮 wszelk膮 odpowiedzialno艣膰 za niekompatybilno艣膰 艣wiadczonych Us艂ug w przypadku, gdy wybrany kraj i/lub j臋zyk nie jest kompatybilny z krajem U偶ytkownika.

Us艂ugi s膮 艣wiadczone online przez zautomatyzowane algorytmy i s膮 dost臋pne za po艣rednictwem naszych stron internetowych (zwanych z osobna 鈥濻tron膮鈥) lub aplikacji (鈥濧plikacje鈥). Us艂ugi 艣wiadcz膮 wy偶ej wymienieni Us艂ugodawcy, jak r贸wnie偶 ich odpowiedni partnerzy, kt贸rzy mog膮 ka偶dorazowo uczestniczy膰 w ich 艣wiadczeniu (鈥濸artnerzy鈥).

Ze wzgl臋du na wszelkie odpowiednie cele, Business Innovation Group SA wyst臋puje jako przekaziciel Us艂ug, a ka偶dy z Us艂ugodawc贸w ponosi osobn膮 i indywidualn膮 odpowiedzialno艣膰 oraz b臋dzie wyznaczony jako osobna strona niniejszego Regulaminu. 呕aden z zapis贸w niniejszego Regulaminu nie wyznacza Us艂ugodawc贸w na osoby odpowiedzialne w jakikolwiek spos贸b za dzia艂ania Partner贸w, a Partnerzy b臋d膮 stanowi膰 strony wszelkich um贸w, us艂ug, stron internetowych lub aplikacji przekazywanych U偶ytkownikowi poprzez Us艂ugodawc贸w wyst臋puj膮cych jako przedstawiciele tych Partner贸w.

1. Zgoda na Regulamin
Korzystaj膮c z tej Strony lub Aplikacji lub po aktywowaniu przez nas Profilu U偶ytkownika lub po dokonaniu przez U偶ytkownika jakiegokolwiek zakupu, skorzystania z kt贸rejkolwiek z Us艂ug, w tym wszelkich bezp艂atnych okres贸w pr贸bnych i bezp艂atnych Us艂ug, U偶ytkownik (鈥濽偶ytkownik鈥, 鈥濼y鈥) akceptuje Regulamin i zawiera prawnie wi膮偶膮c膮 umow臋 z wszystkimi odpowiednimi Us艂ugodawcami, na nast臋puj膮cych warunkach 艣wiadczenia Us艂ug.

Je艣li U偶ytkownik b臋dzie korzysta膰 z Us艂ug w imieniu organizacji, wyra偶a zgod臋 na ten Regulamin w imieniu tej organizacji i o艣wiadcza, 偶e ma do tego stosowne uprawnienia. W takim przypadku 鈥濽偶ytkownik鈥 i 鈥濽偶ytkownika鈥 b臋dzie dotyczy膰 tej organizacji.

U偶ytkownik zgadza si臋, 偶e uzyskuj膮c dost臋p do Us艂ug, rejestruj膮c si臋 na Us艂ugi i/lub korzystaj膮c z Us艂ug w jakikolwiek spos贸b, o艣wiadcza tym samym, 偶e zapozna艂 si臋 z niniejszym Regulaminem i wyra偶a zgod臋 na jego przestrzeganie. Je艣li U偶ytkownik nie wyra偶a zgody na ten Regulamin, w贸wczas wyra藕nie zakazuje mu si臋 korzystania z Us艂ug; U偶ytkownik powinien natychmiast przerwa膰 korzystanie z tych Us艂ug.

Niniejszym wyra藕nie w艂膮cza si臋 do tego Regulaminu przez odniesienie warunki lub dokumenty uzupe艂niaj膮ce, kt贸re mog膮 by膰 ka偶dorazowo publikowane na naszej stronie internetowej lub w aplikacjach. Zastrzegamy sobie prawo, wed艂ug naszego wy艂膮cznego uznania, do dokonywania zmian lub modyfikacji w niniejszym Regulaminie, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu. U偶ytkownik zostanie przez nas powiadomiony o wszelkich zmianach poprzez aktualizacj臋 ostatniej daty aktualizacji niniejszego Regulaminu; U偶ytkownik zrzeka si臋 wszelkiego prawa do otrzymywania konkretnych powiadomie艅 o ka偶dej tego typu zmianie. Okresowe sprawdzanie tego Regulaminu, aby pozosta膰 na bie偶膮co z jego aktualizacjami, stanowi odpowiedzialno艣膰 U偶ytkownika. U偶ytkownik b臋dzie podlega艂 zmianom we wszelkich zaktualizowanych Regulaminach poprzez dalsze korzystanie ze Strony po dacie opublikowania zaktualizowanego Regulaminu; uznaje si臋, 偶e U偶ytkownik zapozna艂 si臋 z tymi zmianami i je zaakceptowa艂. Obecny Regulamin pozostaje obowi膮zuj膮cy przez ca艂y okres korzystania z Us艂ug przez U偶ytkownika; b臋dzie r贸wnie偶 obowi膮zywa艂 po zlikwidowaniu Profilu U偶ytkownika przez maksymalny ustawowy okres ogranicze艅 dozwolony przez szwajcarskie prawo. Us艂ugodawca mo偶e dokona膰 cesji tej umowy i Us艂ug na dowoln膮 stron臋 trzeci膮, bez uprzedniego zawiadamiania o tym U偶ytkownika. Korzystaj膮c z wszelkich stron internetowych, aplikacji lub us艂ug dostarczanych przez danych Partner贸w, U偶ytkownik zgadza si臋 r贸wnie偶 na ich odpowiednie regulaminy i potwierdza zapoznanie si臋 z ich tre艣ci膮 i sensem.

2. Rejestracja

Dost臋p do Us艂ug mo偶e wi膮za膰 si臋 z konieczno艣ci膮 rejestracji przez U偶ytkownika. Aby si臋 zarejestrowa膰, uzyska膰 dost臋p do Us艂ug i/lub korzysta膰 z nich, U偶ytkownik musi stworzy膰 konto (鈥濳onto鈥). Konto U偶ytkownika wi膮偶e si臋 z obowi膮zkiem (i) zaznaczenia zgody na niniejszy Regulamin, (ii) przekazania danych kontaktowych i (iii) przekazania wszelkich innych form uwierzytelnienia wymaganych podczas procesu rejestracji, zgodnie z ustaleniami Us艂ugodawcy okre艣lonymi wed艂ug jego wy艂膮cznego uznania. U偶ytkownik b臋dzie zobowi膮zany do podania prawid艂owych danych identyfikacyjnych do rejestracji.

Zastrzegamy sobie prawo do usuni臋cia, odebrania lub zmiany wybranej przez U偶ytkownika nazwy u偶ytkownika, je艣li wed艂ug swojego wy艂膮cznego uznania stwierdzimy, 偶e taka nazwa u偶ytkownika jest niestosowna, obsceniczna, nale偶y do innego podmiotu, pod kt贸ry U偶ytkownik nieuczciwie si臋 podszywa lub budzi inne w膮tpliwo艣ci. Zastrzegamy sobie prawo do wymagania dodatkowego uwierzytelnienia przy rejestracji lub p贸藕niej, w celu zapewnienia poufno艣ci danych i dla zapobiegni臋cia nieupowa偶nionemu dost臋powi do Profilu U偶ytkownika.

U偶ytkownik musi by膰 zarejestrowan膮 sp贸艂k膮, przedsi臋biorc膮 indywidualnym, organizacj膮 lub innym podmiotem biznesowym, a przedstawiciel korzystaj膮cy z Us艂ug musi mie膰 uko艅czone co najmniej 18 lat, o ile w danym kraju zamieszkania lub rejestracji U偶ytkownika nie jest wymagany wy偶szy wiek prawny, w celu wyra偶enia zgody na niniejszy Regulamin i korzystania z Us艂ug.

U偶ytkownik rozumie, 偶e po zarejestrowaniu si臋 na Stronie lub w Aplikacji jednego z Us艂ugodawc贸w, jego rejestracja zostanie automatycznie aktywowana u wszystkich wy偶ej wymienionych Us艂ugodawc贸w.

3. Profil i has艂o U偶ytkownika

Us艂ugodawca nie odpowiada za monitorowanie wszelkich podejrzanych aktywno艣ci lub podejrzenia naruszenia danych na Profilu U偶ytkownika. Zapewnienie bezpiecze艅stwa danych uwierzytelniaj膮cych do logowania (鈥濪ane uwierzytelniaj膮ce鈥) stanowi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 U偶ytkownika. U偶ytkownik nie b臋dzie przekazywa艂 Danych uwierzytelniaj膮cych 偶adnej osobie niepowo艂anej. U偶ytkownik b臋dzie dba膰 o regularn膮 zmian臋 swojego Has艂a i b臋dzie sygnalizowa艂 wszelkie podejrzane dzia艂ania odkryte w odniesieniu do jego Profilu U偶ytkownika.

U偶ytkownik mo偶e udzieli膰 dost臋pu do swojego Profilu U偶ytkownika swoim pracownikom lub podwykonawcom i b臋dzie w pe艂ni i osobi艣cie odpowiedzialny za korzystanie przez nich z Us艂ug. Takie osoby r贸wnie偶 b臋d膮 okre艣lane mianem 鈥濽偶ytkownika鈥. U偶ytkownik nie mo偶e udziela膰 dost臋pu do swojego Profilu U偶ytkownika swoim klientom bez uprzedniej zgody Us艂ugodawcy lub danych Partner贸w.

U偶ytkownik rozumie, 偶e po zarejestrowaniu si臋 na Stronie lub w Aplikacji jednego z Us艂ugodawc贸w, jego Dane uwierzytelniaj膮ce zostan膮 automatycznie ujawnione i b臋d膮 wa偶ne w odniesieniu do wszystkich pozosta艂ych wy偶ej wymienionych Us艂ugodawc贸w.

4. Licencja

4.1.W艂asno艣膰 i prawo dost臋pu i/lub korzystania z Us艂ug.
Korzystaj膮c z Us艂ug U偶ytkownik zgadza si臋, 偶e:
(i) udzielamy mu ograniczonego, osobistego, niewy艂膮cznego, nieprzenoszalnego, odwo艂alnego prawa do korzystania z tych Us艂ug;
(ii) i nie b臋dzie odtwarza膰, rozpowszechnia膰, przygotowywa膰 prac pochodnych, publicznie wy艣wietla膰, publicznie odtwarza膰, licencjonowa膰, sprzedawa膰 i/lub odsprzedawa膰 偶adnych tre艣ci, oprogramowania i/lub us艂ug uzyskanych z i/lub za po艣rednictwem Us艂ug i Aplikacji bez wyra藕nej uprzedniej pisemnej zgody Us艂ugodawc贸w. Ani ten Regulamin, ani korzystanie przez U偶ytkownika z Us艂ug nie daje mu prawa w艂asno艣ci do Us艂ug lub do tre艣ci, z kt贸rych korzysta za po艣rednictwem Us艂ug (poza Tre艣ciami U偶ytkownika).

4.2.Zastrze偶enie praw.
Nasze Us艂ugi s膮 chronione przez obowi膮zuj膮ce prawa w艂asno艣ci intelektualnej, w艂膮cznie ze szwajcarsk膮 ustaw膮 federaln膮 w sprawie praw autorskich oraz ustaw膮 o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz mi臋dzynarodowymi traktatami. Z zastrze偶eniem ograniczonych praw wyra藕nie nadanych na mocy niniejszego Regulaminu, Us艂ugodawcy zastrzegaj膮 sobie wszelkie prawa, tytu艂y w艂asno艣ci i udzia艂y do Us艂ug, w tym bez ogranicze艅, wszystkie powi膮zane prawa w艂asno艣ci intelektualnej obowi膮zuj膮ce na ca艂ym 艣wiecie. Na mocy niniejszego Regulaminu U偶ytkownik nie otrzymuje 偶adnych praw poza wyra藕nie tu wskazanymi.

4.3. Dost臋pno艣膰 tre艣ci.
Nie gwarantujemy dost臋pno艣ci 偶adnych tre艣ci w Us艂ugach. Zastrzegamy sobie prawo 鈥 nie mamy jednak takiego obowi膮zku 鈥 do (i) usuwania, edytowania i/lub modyfikowania wszelkich tre艣ci wed艂ug naszego wy艂膮cznego uznania, w dowolnym czasie, bez zawiadamiania U偶ytkownika i z dowolnego powodu (w tym, m.in. po otrzymaniu roszcze艅 i/lub zarzut贸w od stron trzecich i/lub w艂adz, dotycz膮cych tych tre艣ci i/lub je艣li obawiamy si臋, 偶e U偶ytkownik m贸g艂 naruszy膰 Regulamin) i/lub bez powodu oraz (ii) usuwania lub blokowania wszelkich tre艣ci z Us艂ug.

4.4.Marketing us艂ug, produkt贸w i/lub wydarze艅.
W ramach procesu rejestracji U偶ytkownik otrzyma艂 r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 otrzymywania istotnych informacji o Us艂ugach 鈥 w tym istotnych wskaz贸wek i szkole艅 鈥 jak r贸wnie偶 informacji na temat innych produkt贸w i us艂ug, kt贸re mog膮 go zainteresowa膰. W takim przypadku mo偶emy kontaktowa膰 si臋 z U偶ytkownikiem, korzystaj膮c z e-maila podanego przy rejestracji. Zgoda jest opcjonalna, a decyzja o wypisaniu si臋 nie wp艂ynie na korzystanie z Us艂ug. Je艣li U偶ytkownik zapisze si臋 na otrzymywanie materia艂贸w marketingowych itp. zgod臋 t臋 mo偶na wycofa膰 w dowolnym momencie, klikaj膮c link 鈥瀦rezygnuj z subskrypcji鈥 podany w e-mailu, zgodnie z opisem zawartym w Zastrze偶eniu poufno艣ci Us艂ugodawc贸w. Wycofanie zgody nie wp艂ynie na nasz膮 zdolno艣膰 do kontaktowania si臋 z U偶ytkownikiem w sprawach transakcji i/lub 艣wiadczenia us艂ug, niezwi膮zanych z marketingiem.

5. Op艂aty

Z wyj膮tkiem ograniczonych okres贸w pr贸bnych i promocji wskazanych na naszej Stronie lub Aplikacjach lub wszelkiej innej korespondencji z U偶ytkownikiem, dost臋p do Us艂ug, jak r贸wnie偶 do Tre艣ci U偶ytkownika lub Tre艣ci wygenerowanych (zgodnie z definicj膮 poni偶ej) lub ich cz臋艣ciami, podlega sta艂ej lub okresowej op艂acie, jak podano na naszej Stronie internetowej lub w Aplikacjach. Wszystkie nale偶ne op艂aty p艂atne przez U偶ytkownika na rzecz Us艂ugodawc贸w na mocy Regulaminu nale偶y uiszcza膰 w ca艂o艣ci, bez 偶adnych potr膮ce艅, wy艂膮cze艅, roszcze艅 wzajemnych lub jakiegokolwiek rodzaju zawieszenia, o ile nie wymaga tego prawo. Wszystkie nale偶ne op艂aty p艂atne na mocy Regulaminu nie zawieraj膮 obowi膮zuj膮cych podatk贸w, kt贸re b臋d膮 ka偶dorazowo doliczane po obowi膮zuj膮cych stawkach. Rejestruj膮c si臋 na p艂atny plan U偶ytkownik zgadza si臋 pokrywa膰 i wzi膮膰 odpowiedzialno艣膰 za wszystkie op艂aty dokonane zgodnie z wybranym planem. Subskrypcja U偶ytkownika po zako艅czeniu okresu subskrypcji b臋dzie automatycznie odnawiana, o ile U偶ytkownik jej nie anuluje zgodnie z poni偶szymi zapisami.

Op艂ata jest p艂atna z g贸ry, przed uzyskaniem dost臋pu do Us艂ug lub ich cz臋艣ci. Nale偶y j膮 ui艣ci膰 w walucie i zgodnie z warunkami wskazanymi na naszej Stronie internetowej lub w Aplikacjach. Po zg艂oszeniu przez U偶ytkownika ch臋ci anulowania subskrypcji, nie b臋d膮 naliczane 偶adne dodatkowe op艂aty. W zwi膮zku z anulowaniem subskrypcji nie przys艂uguj膮 jednak 偶adne zwroty (proporcjonalne lub inne). Aby zachowa膰 uczciwo艣膰 wobec wszystkich naszych klient贸w, nie b臋d膮 stosowane 偶adne wyj膮tki.

5.1. U偶ytkownik mo偶e zakupi膰 us艂ugi jednorazowo, w ramach plan贸w miesi臋cznych lub rocznych oraz wszelkich innych plan贸w, kt贸re oferujemy. Zapisana w serwisie karta kredytowa U偶ytkownika b臋dzie regularnie obci膮偶ana lub sp贸艂ce U偶ytkownika b臋d膮 wysy艂ane faktury.

P艂atno艣膰 za us艂ug臋. Plan 鈥濸艂atno艣膰 za us艂ug臋鈥 to jednorazowy dost臋p na zasadzie p艂atno艣ci bie偶膮cej, zapewniany w dniu korzystania z takich Us艂ug.

Miesi臋czny plan rozliczeniowy. Miesi臋czne plany us艂ugodawc贸w zapewniaj膮 dost臋p do Us艂ug z miesi膮ca na miesi膮c; obowi膮zuje op艂ata miesi臋czna, w dniu odnowienia subskrypcji (ten sam dzie艅 miesi膮ca, kiedy U偶ytkownik po raz pierwszy zarejestrowa艂 si臋 na plan). Plany miesi臋czne odnawiaj膮 si臋 co miesi膮c. Je艣li U偶ytkownik anuluje subskrypcj臋 przed dat膮 odnowienia, b臋dzie mie膰 dost臋p do swojego konta do zako艅czenia danego miesi膮ca.

Roczny plan rozliczeniowy.Roczne plany us艂ugodawc贸w zapewniaj膮 dost臋p na rok oraz znacz膮ce oszcz臋dno艣ci w por贸wnaniu z planem miesi臋cznym. Op艂ata za plany roczne jest pobierana w ka偶dym dniu odnowienia (ta sama data z roku, kiedy U偶ytkownik po raz pierwszy zarejestrowa艂 si臋 na plan). Plany roczne odnawiaj膮 si臋 automatycznie ka偶dego kolejnego roku. Je艣li U偶ytkownik anuluje subskrypcj臋 przed dat膮 odnowienia, b臋dzie mie膰 dost臋p do swojego konta do zako艅czenia bie偶膮cego roku.

5.2.Nieuiszczone op艂aty; Zawieszenie.
Je艣li zapisana karta kredytowa U偶ytkownika jest zablokowana lub dane Konta zostan膮 zmienione lub, je艣li z jakiegokolwiek powodu op艂ata zostanie odrzucona lub U偶ytkownik nie zap艂aci faktury w terminie, U偶ytkownik natychmiast zaktualizuje swoje Konto lub przedstawi nowe konto p艂atno艣ci, w zale偶no艣ci od przypadku. Je艣li U偶ytkownik nie jest w stanie zaktualizowa膰 swoje konta karty kredytowej o odpowiednie informacje, Us艂ugodawcy prze艣l膮 mu faktur臋 z wyszczeg贸lnieniem nale偶nej kwoty. U偶ytkownik musi dokona膰 pe艂nej zap艂aty nale偶no艣ci w ci膮gu siedmiu (7) dni od daty wystawienia faktury. U偶ytkownik zgadza si臋 powiadomi膰 Us艂ugodawc贸w na pi艣mie o wszelkich zmianach w swoich danych Konta lub wypowiedzeniu jakiegokolwiek upowa偶nienia na co najmniej trzydzie艣ci (30) dni przed bezpo艣rednio nast臋puj膮c膮 dat膮 rozliczenia. W przypadku, je艣li daty p艂atno艣ci przypadaj膮 w weekend lub 艣wi臋ta, U偶ytkownik rozumie, 偶e p艂atno艣ci mog膮 zosta膰 zrealizowane kolejnego dnia roboczego. Us艂ugodawcy mog膮, nie ponosz膮c odpowiedzialno艣ci wobec U偶ytkownika, zablokowa膰 has艂o, Konto i dost臋p do wszystkich lub niekt贸rych Us艂ug, je艣li jakiekolwiek nale偶ne op艂aty nie zostan膮 uiszczone w ci膮gu trzydziestu (30) dni od daty, kiedy op艂aty te stan膮 si臋 wymagalne i p艂atne na mocy Regulaminu. W takim przypadku Us艂ugodawcy nie b臋d膮 zobowi膮zani do 艣wiadczenia 偶adnych i/lub wszystkich Us艂ug do momentu pe艂nego uiszczenia tych op艂at. Konta, kt贸re zosta艂y zamkni臋te, mog膮 zosta膰 reaktywowane po wprowadzeniu wa偶nych danych p艂atno艣ci i je艣li mo偶na nast臋pnie skutecznie pobra膰 z karty wszystkie op艂aty naliczone na Koncie od momentu nieudanej pr贸by pobrania op艂aty z karty.

6. Dost臋p do Us艂ug

Informacje i Us艂ugi dost臋pne na naszej Stronie internetowej lub w Aplikacjach nie s膮 przeznaczone do rozpowszechniania ich lub do u偶ytku przez jak膮kolwiek osob臋 lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, gdzie tego rodzaju dystrybucja lub u偶ytkowanie by艂yby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub gdzie zostaliby艣my obj臋cie jakimkolwiek wymogiem rejestracyjnym w takiej jurysdykcji lub kraju. Stosownie do tego, osoby, kt贸re postanawiaj膮 korzysta膰 z Us艂ug z innych lokalizacji, robi膮 to z w艂asnej inicjatywy i s膮 wy艂膮cznie odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepis贸w prawa, je艣li i w stopniu, w jakim lokalne przepisy obowi膮zuj膮.

Je艣li U偶ytkownik korzysta ze Strony internetowej lub Aplikacji w Unii Europejskiej, Azji lub jakiegokolwiek innego regionu 艣wiata, gdzie przepisy prawa lub inne wymogi reguluj膮ce gromadzenie danych osobowych, ich u偶ytkowanie lub ujawnianie, r贸偶ni膮 si臋 od przepis贸w obowi膮zuj膮cych w Szwajcarii, w贸wczas korzystaj膮c w dalszym ci膮gu z Us艂ug U偶ytkownik przenosi swoje dane do Szwajcarii i udziela wyra藕nej zgody na przeniesienie i przetwarzanie swoich danych w Szwajcarii.

Ka偶da osoba korzystaj膮ca z Profilu U偶ytkownika musi mie膰 co najmniej 18 lat. Wyra偶aj膮c zgod臋 na aktualny Regulamin, U偶ytkownik niniejszym zapewnia, 偶e ma uko艅czone 18 lat. Us艂ugodawca mo偶e zawiesi膰 dost臋p do Us艂ug bez uprzedniego zawiadamiania w razie naruszenia (lub podejrzenia naruszenia) niniejszego Regulaminu lub naruszenia wszelkich przepis贸w prawa lub wyrok贸w, jak r贸wnie偶 w razie wszelkich wymog贸w administracyjnych lub s膮dowych dotycz膮cych zawieszenia takiego dost臋pu. Us艂ugodawca mo偶e r贸wnie偶 zawiesi膰 dost臋p do Us艂ug z wszelkich innych powod贸w zwi膮zanych z poufno艣ci膮, bezpiecze艅stwem, reputacj膮 Us艂ugodawcy itp.

7. Tre艣ci

Tre艣ci U偶ytkownika
U偶ytkownik wyra藕nie o艣wiadcza i gwarantuje, 偶e posiada wymagan膮 zdolno艣膰 prawn膮 i prawa do wszelkich informacji, funkcji lub tre艣ci przes艂anych lub w inny spos贸b dodanych do naszej Strony internetowej lub Aplikacji przez U偶ytkownika (鈥濼re艣ci U偶ytkownika鈥). U偶ytkownik ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za wszelkie nie艣cis艂o艣ci w przekazywanych Tre艣ciach U偶ytkownika, a zapewnienie dok艂adno艣ci przekazywanych Tre艣ci U偶ytkownika stanowi odpowiedzialno艣膰 U偶ytkownika. Us艂ugodawca nie odpowiada za przechowywanie Tre艣ci U偶ytkownika. Us艂ugodawca zapewnia poufno艣膰 wszelkich przechowywanych Tre艣ci U偶ytkownika. Tre艣ci U偶ytkownika pozostaj膮 wy艂膮czn膮 w艂asno艣ci膮 U偶ytkownika; mog膮 jednak by膰 u偶ywane przez Us艂ugodawc臋 do statystycznej, zanonimizowanej analizy big-data.

Tre艣ci wygenerowane
Us艂ugi wytwarzaj膮 dokumenty, strony internetowe, tre艣ci lub oficjalne formularze na podstawie Tre艣ci U偶ytkownika (鈥濼re艣ci wygenerowane鈥). Tre艣ci wygenerowane stanowi膮 wy艂膮czn膮 w艂asno艣膰 U偶ytkownika, ale mog膮 by膰 u偶ywane przez Us艂ugodawc臋 do statystycznej, zanonimizowanej analizy big-data. Po pobraniu Tre艣ci wygenerowanych przez U偶ytkownika, Us艂ugodawca nie b臋dzie odpowiedzialny za przechowywanie Tre艣ci wygenerowanych. U偶ytkownik jest wy艂膮cznie odpowiedzialny za uwa偶n膮 weryfikacj臋 Tre艣ci wygenerowanych przed jakimkolwiek u偶ytkowaniem, a Us艂ugodawca nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za nieprawid艂owo艣膰 Tre艣ci wygenerowanych lub ich niezgodno艣膰 z obowi膮zuj膮cymi wymogami prawnymi lub umownymi. W razie naruszenia niniejszego Regulaminu, Us艂ugodawca mo偶e zawiesi膰 dost臋p U偶ytkownika do Tre艣ci wygenerowanych lub usun膮膰 je bez uprzedniego powiadomienia.

Tre艣ci chronione
O ile nie wskazano inaczej, Us艂ugi stanowi膮 nasz膮 zastrze偶on膮 w艂asno艣膰, a wszystkie kody 藕r贸d艂owe, bazy danych, funkcjonalno艣ci, oprogramowanie, projekty stron internetowych, pliki audio, wideo, tekst, fotografie i grafiki na naszych stronach internetowych lub aplikacjach oraz zawarte tam znaki handlowe, znaki us艂ugowe i logo (razem zwane 鈥濼re艣ciami chronionymi鈥) nale偶膮 do nas lub s膮 przez nas kontrolowane lub licencjonowane oraz s膮 chronione przez prawa autorskie i prawa znak贸w handlowych oraz r贸偶ne inne prawa w艂asno艣ci intelektualnej i prawa dotycz膮ce zakazu nieuczciwej konkurencji w Szwajcarii, zagranicznych jurysdykcjach i mi臋dzynarodowych konwencjach. Tre艣ci chronione s膮 podawane na Stronie internetowej lub w Aplikacjach na zasadzie 鈥瀟akie, jakie s膮鈥, wy艂膮cznie do cel贸w informacyjnych i osobistego wykorzystania przez U偶ytkownika. O ile wyra藕nie nie stwierdzono tego w niniejszym Regulaminie, 偶adnej cz臋艣ci naszej Strony internetowej lub Aplikacji i 偶adnych Tre艣ci chronionych nie mo偶na kopiowa膰, powiela膰, agregowa膰, publikowa膰 ponownie, przesy艂a膰, publikowa膰, wy艣wietla膰 publicznie, szyfrowa膰, t艂umaczy膰, transmitowa膰, rozpowszechnia膰, sprzedawa膰, licencjonowa膰 lub w inny spos贸b wykorzystywa膰 do jakiegokolwiek celu komercyjnego, bez naszej wyra藕nej, uprzedniej, pisemnej zgody.

8. Dzia艂alno艣膰 zakazana

U偶ytkownik nie mo偶e uzyskiwa膰 dost臋pu do Us艂ug lub korzysta膰 z nich do 偶adnego innego celu poza tym, dla kt贸rego udost臋pniamy Us艂ugi. Z Us艂ug nie mo偶na korzysta膰 w powi膮zaniu z 偶adnymi dzia艂aniami komercyjnymi, z wyj膮tkiem dzia艂a艅 konkretnie przez nas popieranych lub zatwierdzonych.

Jako U偶ytkownik Us艂ug, U偶ytkownik zgadza si臋, 偶e nie b臋dzie:

1. systematycznie pobiera膰 danych lub innych tre艣ci z Us艂ug w celu stworzenia lub skompilowania, bezpo艣rednio lub po艣rednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu, bez naszej pisemnej zgody.

2. w nieuprawniony spos贸b korzysta膰 z Us艂ug, w tym gromadzi膰 nazw u偶ytkownik贸w i/lub adres贸w e-mail u偶ytkownik贸w 艣rodkami elektronicznymi lub innymi, w celu wysy艂ania niezamawianej korespondencji lub tworzenia kont u偶ytkownik贸w w zautomatyzowany spos贸b lub pod fa艂szywymi pretekstami.

3. korzysta膰 z Us艂ug w celu reklamowania lub oferowania sprzeda偶y towar贸w i us艂ug.

4. obchodzi膰, wy艂膮cza膰 funkcji Us艂ug zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem, lub w inny spos贸b w nie ingerowa膰.

5. uczestniczy膰 w nieuprawnionym ramkowaniu lub linkowaniu Us艂ug.

6. oszukiwa膰, defraudowa膰 lub wprowadza膰 w b艂膮d nas i innych u偶ytkownik贸w, w szczeg贸lno艣ci w ramach pr贸by uzyskania wra偶liwych danych konta, takich jak has艂a u偶ytkownik贸w.

7. nieprawid艂owo korzysta膰 z naszych us艂ug wsparcia technicznego lub przekazywa膰 fa艂szywych zg艂osze艅 nadu偶y膰 lub niew艂a艣ciwego post臋powania.

8. uczestniczy膰 w jakimkolwiek zautomatyzowanym korzystaniu z systemu, np. u偶ywaj膮c skrypt贸w do wysy艂ania komentarzy lub wiadomo艣ci, lub korzystaj膮c z jakichkolwiek narz臋dzi do eksploracji danych, robot贸w lub podobnych narz臋dzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.

9. ingerowa膰 w Us艂ugi, zak艂贸ca膰 je lub tworzy膰 niepotrzebne obci膮偶enie dla Us艂ug lub sieci, lub us艂ug powi膮zanych z Us艂ugami.

10. pr贸bowa膰 podszywa膰 si臋 pod innego u偶ytkownika lub osob臋, lub u偶ywa膰 tej samej nazwy u偶ytkownika co inny u偶ytkownik.

11. sprzedawa膰 ani w inny spos贸b przekazywa膰 swojego profilu w spos贸b niedozwolony w Regulaminie.

12. u偶ywa膰 jakichkolwiek informacji uzyskanych z Us艂ug w celu n臋kania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.

13. u偶ywa膰 Us艂ug w ramach jakichkolwiek pr贸b konkurowania z nami lub w inny spos贸b korzysta膰 z Us艂ug i/lub Tre艣ci w ramach pr贸b generowania przychod贸w lub przedsi臋wzi臋膰 komercyjnych.

14. odszyfrowywa膰, dekompilowa膰, demontowa膰 lub dokonywa膰 in偶ynierii wstecznej wszelkich element贸w oprogramowania stanowi膮cych Us艂ugi lub w jakikolwiek spos贸b wchodz膮cych w sk艂ad Us艂ug.

15. pr贸bowa膰 obchodzi膰 jakiekolwiek 艣rodki Us艂ug stworzone w celu uniemo偶liwienia lub ograniczenia dost臋pu do Us艂ug lub jakiejkolwiek cz臋艣ci Us艂ug.

16. n臋ka膰, irytowa膰, zastrasza膰 lub grozi膰 kt贸remukolwiek z naszych pracownik贸w lub przedstawicieli zaanga偶owanych w 艣wiadczenie na rzecz U偶ytkownika jakiejkolwiek cz臋艣ci Us艂ug.

17. usuwa膰 praw autorskich lub innych powiadomie艅 o prawach w艂asno艣ci z jakichkolwiek Tre艣ci.

18. kopiowa膰 lub dostosowywa膰 oprogramowanie Us艂ug, w tym, m.in. Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.

19. przesy艂a膰 lub transmitowa膰 (lub podejmowa膰 pr贸by przesy艂ania lub transmitowania) wirusy, konie troja艅skie lub inne materia艂y, w艂膮cznie z nadmiernym korzystaniem z du偶ych liter i spamu (sta艂e publikowanie powtarzalnego tekstu), zak艂贸caj膮cym jakiejkolwiek stronie swobodne korzystanie z Us艂ug lub modyfikowa膰, narusza膰, zak艂贸ca膰, zmienia膰 lub ingerowa膰 w u偶ytkowanie, cechy, funkcje, dzia艂anie lub konserwacj臋 Us艂ug.

20. przesy艂a膰 lub transmitowa膰 (lub podejmowa膰 pr贸by przesy艂ania lub transmitowania) wszelkie materia艂y pe艂ni膮ce funkcj臋 biernego lub czynnego mechanizmu gromadzenia lub przesy艂ania danych, w tym, bez ogranicze艅, formaty plik贸w graficznych z kompresj膮 bezstratn膮 (鈥瀏ify鈥), 1脳1 piksele, b艂臋dy sieciowe, pliki cookies lub inne, podobne urz膮dzenia (czasem zwane 鈥瀞pyware鈥 lub 鈥瀖echanizmami biernego gromadzenia鈥 lub 鈥瀙cms鈥).

21. z wyj膮tkiem skutk贸w standardowego korzystania z wyszukiwarek lub przegl膮darek internetowych, u偶ywa膰, uruchamia膰, opracowywa膰 lub dystrybuowa膰 jakikolwiek zautomatyzowany system, w tym bez ogranicze艅, wszelkie przeszukiwarki, roboty, narz臋dzia do oszukiwania, zgarniacze lub czytniki offline, kt贸re maj膮 dost臋p do Us艂ug lub u偶ywa膰 lub uruchamia膰 wszelkie niedozwolone skrypty lub inne oprogramowanie.

22. dyskredytowa膰, szarga膰 reputacji lub w inny spos贸b szkodzi膰, naszym zdaniem, nam i/lub Us艂ugom.

23. korzysta膰 z Us艂ug w spos贸b niezgodny z wszelkim obowi膮zuj膮cym prawem lub regulacjami.

24. tworzy膰 Konta i/lub korzysta膰 z Us艂ug, je艣li U偶ytkownik zosta艂 wcze艣niej przez nas usuni臋ty i/lub otrzyma艂 zakaz korzystania z Us艂ug.

25. wybiera膰 i/lub u偶ywa膰 jako nazwy u偶ytkownika imienia i nazwiska innej osoby, w celu podszycia si臋 pod t臋 osob臋.

26. u偶ywa膰 jako nazwy u偶ytkownika nazwy podlegaj膮cej prawom osoby innej ni偶 U偶ytkownik, bez odpowiedniego zezwolenia.

9. Zawieszenie i wypowiedzenie mo偶liwo艣ci korzystania z Us艂ug

9.1. Przez U偶ytkownika. Je艣li U偶ytkownik wypowie plan roczny lub miesi臋czny w 艣rodku okresu rozliczeniowego, nie otrzyma zwrotu 艣rodk贸w za 偶aden niewykorzystany okres z tego cyklu rozliczeniowego.

9.2. Przez Us艂ugodawc贸w.Us艂ugodawcy mog膮 wprowadzi膰 limit, zawiesi膰 lub przesta膰 艣wiadczy膰 Us艂ugi na rzecz U偶ytkownika, je艣li nie b臋dzie on przestrzega膰 niniejszego Regulaminu (np. nie ui艣ci op艂at w terminie) lub je艣li U偶ytkownik b臋dzie korzysta膰 z Us艂ug w spos贸b powoduj膮cy powstanie po naszej stronie odpowiedzialno艣ci prawnej lub zak艂贸caj膮cy korzystanie z Us艂ug przez innych. Us艂ugodawcy mog膮 te偶 zawiesi膰 艣wiadczenie Us艂ug na rzecz U偶ytkownika, je艣li prowadzimy dochodzenie w sprawie podejrze艅 niew艂a艣ciwego zachowania po stronie U偶ytkownika. Mo偶e jednak dochodzi膰 do wra偶liwych sytuacji, kiedy Us艂ugodawcy zdecyduj膮 o podj臋ciu natychmiastowych dzia艂a艅 bez uprzedzenia. Us艂ugodawcy nie maj膮 obowi膮zku zachowywa膰 Tre艣ci U偶ytkownika po wypowiedzeniu danej Us艂ugi.

9.3. Dalsze 艣rodki. Je艣li Us艂ugodawcy przestan膮 艣wiadczy膰 Us艂ugi na rzecz U偶ytkownika z powodu wielokrotnego lub ra偶膮cego naruszania przez niego Regulaminu, Us艂ugodawcy mog膮 podj膮膰 kroki, aby uniemo偶liwi膰 U偶ytkownikowi korzystanie z Us艂ug w przysz艂o艣ci.
Brak odpowiedzialno艣ci za utracone dane

W sytuacji, gdy Us艂ugodawcy dostarczaj膮 hosting sieciowy lub inne us艂ugi za po艣rednictwem Us艂ug, w艂膮cznie z dostarczaniem przestrzeni dyskowej w komputerze i/lub w powi膮zaniu z innymi istotnymi us艂ugami, Us艂ugodawcy zastrzegaj膮 sobie prawo do narzucania i r贸偶nicowania ogranicze艅 i/lub restrykcji (tymczasowych lub innych) dotycz膮cych korzystania z Us艂ug, w tym, bez ogranicze艅, limit贸w pami臋ci dostarczanej w odniesieniu do przestrzeni dyskowej, czasu/wieku plik贸w, liczby i/lub rozmiaru plik贸w, ilo艣ci danych pobieranych i/lub pobranych i/lub wszelkich innych kryteri贸w, kt贸re mog膮 okre艣li膰 Us艂ugodawcy. Wszelkie tre艣ci i/lub materia艂y, kt贸re wykraczaj膮 poza taki limit mog膮 zosta膰 usuni臋te i/lub nieprzyj臋te do takiej przestrzeni, bez odpowiedzialno艣ci po stronie Us艂ugodawc贸w.

10. Prawo w艂a艣ciwe i rozstrzyganie spor贸w

Niniejszy Regulamin i korzystanie przez U偶ytkownika ze Strony internetowej podlegaj膮 prawu Szwajcarii i b臋d膮 zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie dzia艂ania prawne zwi膮zane z Us艂ugami, niniejszy Regulamin, Strona internetowa, Aplikacje, Tre艣ci U偶ytkownika, Tre艣ci wygenerowane lub Tre艣ci chronione b臋d膮 podejmowane wy艂膮cznie w s膮dach Genewy, w Szwajcarii, z wyj膮tkiem odwo艂a艅 do Szwajcarskiego S膮du Federalnego.

11. Zastrze偶enie odpowiedzialno艣ci

Strona internetowa i Aplikacje s膮 przekazywane na zasadzie 鈥瀟akie jakie s膮鈥 i dost臋pno艣ci. U偶ytkownik zgadza si臋 korzysta膰 z naszych Us艂ug na w艂asne ryzyko. W najpe艂niejszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, zrzekamy si臋 wszelkich gwarancji, wyra藕nych lub dorozumianych, w odniesieniu do strony internetowej i korzystania z niej przez U偶ytkownika, w tym, bez ogranicze艅, dorozumianych gwarancji przydatno艣ci handlowej, zdatno艣ci do okre艣lonego celu i nienaruszalno艣ci. W 偶adnym wypadku ani my, ani nasi dyrektorzy, pracownicy lub przedstawiciele nie b臋dziemy odpowiedzialni wobec U偶ytkownika, ani jakiejkolwiek strony trzeciej za wszelkie bezpo艣rednie, po艣rednie, wynikowe, przyk艂adowe, przypadkowe, specjalne lub karne szkody, w tym utracone zyski, utracone przychody, utrat臋 danych lub inne szkody wynikaj膮ce z korzystania przez U偶ytkownika ze strony internetowej, nawet je艣li powiadomiono nas o mo偶liwo艣ci powstania takich szk贸d. U偶ytkownik uznaje, 偶e nie ponosimy wobec niego 偶adnej odpowiedzialno艣ci za jak膮kolwiek utrat臋 lub naruszenie wszelkich tego typu Tre艣ci wygenerowanych lub Tre艣ci U偶ytkownika i niniejszym U偶ytkownik zrzeka si臋 wszelkich praw do podejmowania przeciwko nam krok贸w wynikaj膮cych z takich strat lub naruszenia takich danych.

12. Postanowienia r贸偶ne

1. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zasady (w tym, bez ogranicze艅, Zastrze偶enie poufno艣ci Us艂ugodawc贸w) lub zasady operacyjne publikowane przez nas ka偶dorazowo na Stronie internetowej lub w Aplikacjach stanowi膮 ca艂o艣膰 porozumienia pomi臋dzy U偶ytkownikiem a nami.

2. Nieskorzystanie przez nas z jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie b臋dzie stanowi艂o odst膮pienia od takiego prawa lub postanowienia.

3. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje w najpe艂niejszym zakresie dozwolonym przez prawo.

4. Mo偶emy dokona膰 cesji kt贸rychkolwiek lub wszystkich naszych praw i obowi膮zk贸w na inne podmioty w dowolnym momencie.

5. Nie b臋dziemy ponosi膰 odpowiedzialno艣ci za wszelkie straty, szkody, op贸藕nienia lub brak dzia艂a艅 powsta艂e z przyczyn b臋d膮cych poza nasz膮 zasadn膮 kontrol膮.

6. Je艣li jakiekolwiek postanowienie lub cz臋艣膰 postanowienia niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nielegalne, niewa偶ne lub niemo偶liwe do wyegzekwowania, postanowienie to lub jego cz臋艣膰 uznaje si臋 za rozdzielne od tego Regulaminu i nie wp艂ynie ono na wa偶no艣膰 i mo偶liwo艣膰 egzekwowania wszelkich pozosta艂ych postanowie艅.

7. W wyniku niniejszego Regulaminu lub korzystania z Us艂ug nie powstaje pomi臋dzy nami 偶adna relacja typu joint venture, sp贸艂ka, zatrudnienie lub przedstawicielstwo. U偶ytkownik zgadza si臋, 偶e niniejszy Regulamin nie b臋dzie interpretowany przeciwko nam z powodu jego sporz膮dzenia.

8. U偶ytkownik niniejszym odst臋puje od wszelkich 艣rodk贸w ochrony, jakie mog膮 mu przys艂ugiwa膰 na podstawie elektronicznej formy niniejszego Regulaminu i brak podpis贸w stron Regulaminu w celu jego egzekwowania.

9. U偶ytkownik zgadza si臋, 偶e mo偶emy odnosi膰 si臋 do niego jako do naszego klienta i 偶e mo偶emy w zasadnym stopniu u偶ywa膰, na zasadzie nieodp艂atnej, znaku handlowego i/lub logo U偶ytkownika do takich cel贸w.

10. Przej臋cie odpowiedzialno艣ci. U偶ytkownik ochroni, zabezpieczy i zwolni Us艂ugodawc贸w, naszych dostawc贸w i licencjodawc贸w oraz nasze odpowiednie podmioty zale偶ne, podmioty powi膮zane, cz艂onk贸w kadry kierowniczej, agent贸w, pracownik贸w, przedstawicieli i cesjonariuszy z wszelkiej odpowiedzialno艣ci za wszelkie 偶膮dania, post臋powania, straty, koszty, szkody, nagrody, op艂aty, wydatki i/lub zobowi膮zania jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ogranicze艅, zasadne honoraria prawnicze wynikaj膮ce z i/lub zwi膮zane z (i) korzystaniem przez U偶ytkownika z Us艂ug i/lub niezdolno艣ci膮 do korzystania z Us艂ug; (ii) Tre艣ciami U偶ytkownika; (iii) naruszeniem przez U偶ytkownika Regulaminu, (iv) naruszeniem przez U偶ytkownika jakichkolwiek praw stron trzecich poprzez korzystanie z Us艂ug lub Tre艣ci U偶ytkownika; (v) oszustwami, kt贸rych dopu艣ci艂 si臋 U偶ytkownik i/lub jego celowym niew艂a艣ciwym post臋powaniem i/lub zaniedbaniem (vi) interakcjami U偶ytkownika z wszelkim innym u偶ytkownikiem; i/lub (vii) korzystaniem przez U偶ytkownika z Us艂ug z naruszeniem wszelkich obowi膮zuj膮cych przepis贸w ochrony danych/prywatno艣ci. Zastrzegamy sobie prawo do przyj臋cia wy艂膮cznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, kt贸re w innym przypadku podlega艂yby przej臋ciu odpowiedzialno艣ci przez U偶ytkownika; w takim przypadku U偶ytkownik zapewni nam pomoc i wsp贸艂prac臋 w dochodzeniu wszelkich dost臋pnych 艣rodk贸w obrony. U偶ytkownik zgadza si臋 nie rozstrzyga膰 偶adnych spraw bez uprzedniej pisemnej zgody Us艂ugodawc贸w. Us艂ugodawcy do艂o偶膮 zasadnych stara艅, aby powiadomi膰 U偶ytkownika o wszelkich tego typu roszczeniach, dzia艂aniach prawnych lub post臋powaniu, po powzi臋ciu wiedzy na ten temat.

10.1. Odst膮pienie. U偶ytkownik niniejszym na zawsze zwalnia nas, nasze podmioty powi膮zane i ka偶dy z naszych podmiot贸w zale偶nych oraz ich odpowiednich pracownik贸w, kontrahent贸w, dyrektor贸w, dostawc贸w i przedstawicieli oraz niniejszym odst臋puje i rezygnuje z ka偶dego przesz艂ego, obecnego i przysz艂ego sporu, roszczenia, kontrowersji, 偶膮dania, prawa, obowi膮zku, zobowi膮zania, pow贸dztwa i podstawy pow贸dztwa jakiegokolwiek rodzaju i charakteru (w艂膮cznie z uszczerbkiem na zdrowiu, 艣mierci膮 i uszkodzeniem mienia) powsta艂ymi lub powstaj膮cymi bezpo艣rednio lub po艣rednio na skutek i/lub dotycz膮cymi bezpo艣rednio lub po艣rednio: (i) Us艂ug; (ii) wszelkich niedok艂adnych, niepe艂nych, niewiarygodnych, nielegalnych lub naruszaj膮cych prawa innych tre艣ci opublikowanych w Us艂ugach, niezale偶nie od tego, czy zosta艂o to spowodowane przez nas lub jakiegokolwiek u偶ytkownika Us艂ug, lub przez jakikolwiek sprz臋t lub programowanie powi膮zane z Us艂ugami lub w nich u偶ywane; (iii) post臋powania, w sieci lub poza ni膮, jakiegokolwiek u偶ytkownika; (iv) wszelkiego uszczerbku na zdrowiu, straty lub szkody spowodowanej przez innego u偶ytkownika lub Tre艣ci U偶ytkownika opublikowane w Us艂ugach, online lub offline; (v) wszelkich b艂臋d贸w, pomini臋膰, zak艂贸ce艅, usuni臋膰, wad, op贸藕nie艅 w operacjach i/lub transmisji, awarii linii komunikacyjnej, kradzie偶y i/lub zniszczenia i/lub nieuprawnionego dost臋pu do komunikat贸w u偶ytkownik贸w Us艂ug i/lub zmian tych komunikat贸w.
Si艂a wy偶sza. Z wyj膮tkiem zobowi膮za艅 p艂atniczych, ani Us艂ugodawcy, ani klient nie b臋d膮 odpowiada膰 za jakiegokolwiek niewype艂nienie lub op贸藕nienie w wype艂nieniu swoich zobowi膮za艅 z powodu wydarze艅 b臋d膮cych poza uzasadnion膮 kontrol膮 danej strony, kt贸re mog膮 obejmowa膰 ataki powoduj膮ce odmow臋 dost臋pu do us艂ug, awari臋 zewn臋trznego dostawcy hostingu lub dostawcy medi贸w, przerwy w dostawach, zamieszki, pandemie, po偶ary, si艂臋 wy偶sz膮, wojn臋, strajki, terroryzm i dzia艂ania rz膮du.

13. Kontakt

W przypadku ch臋ci otrzymania dodatkowych informacji na temat Regulaminu lub w razie pyta艅 dotycz膮cych relacji komercyjnych z Us艂ugodawcami, prosimy o kontakt, korzystaj膮c z danych kontaktowych podanych na Stronie internetowej danego Partnera.